Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

W nowej perspektywie unijnej 2014 - 2020, Zarządy wszystkich 16 województw zostały zobligowane do ustalenia branż gospodarki, które są kluczowe dla ich rozwoju. Branże te, mają wyróżnić dane województwo i wspomóc firmy działające w określonej kategorii gospodarczej. Preferencje względem firm działającej w branży wpisującej się w Regionalną Inteligentną Specjalizację (RIS) danego województwa, przejawiać się będą w postaci np: dodatkowych punktów przy wyborze projektu po dotację.

Firmy spoza sektorów przynależnych do RIS, również mogą się ubiegać o dotację, jednak muszą szukać punktów konkursowych w innych kryteriach.

Poniżej znajduje się spis Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji dla poszczególnych województw:

Kliknij tu aby zobaczyć obraz