Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

W nowej perspektywie unijnej 2014 - 2020, Zarządy wszystkich 16 województw zostały zobligowane do ustalenia branż gospodarki, które są kluczowe dla ich rozwoju. Branże te, mają wyróżnić dane województwo i wspomóc firmy działające w określonej kategorii gospodarczej. Preferencje względem firm działającej w branży wpisującej się w Regionalną Inteligentną Specjalizację (RIS) danego województwa, przejawiać się będą w postaci np: dodatkowych punktów przy wyborze projektu po dotację.

Krajowa inteligentna specjalizacja (KIS) to dokument określający priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.