Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Prowadzenie działalności gospodarczej, wymaga od zarządzających nią osób, ciągłego potwierdzenia utrzymania się na rynku w danej branży. Niejednokrotnie przedsiębiorcy oprócz utrzymania swojego statusu rynkowego, podejmują ryzyko podjęcia się inicjowania rozwoju firmy i zdobycia nowego rynku. Ryzyko, które może zdobyć nowe szczyty działalności, jak również przysporzyć nieoczekiwanych trudności.

Ze swojej strony proponujemy usługi, minimalizujące ryzyko niepowodzenia rozwoju firmy. Naszym celem jest uzyskanie dla przedsiębiorcy koszyka korzyści w postaci niezbędnych realnych analiz, które potwierdzą zasadność podjęcia kolejnych kroków w rozwoju firmy.

 

W ramach doradztwa finansowego proponujemy następujące usługi:

 

- Określanie celów strategicznych firmy

- Opracowanie planów krótko i długoterminowych

- Dobór finansowania podmiotu - bankowe, alternatywne, zwrotne (dotacje dla firm)

- Tworzenie strategii marketingowej

- Pozyskiwanie partnerów biznesowych

- Analizy finansowe

- Przygotowywanie Biznes Planu lub Studium wykonalności na rzecz pozyskania dotacji lub finansowania bankowego

 

Zapraszamy do kontaktu i na bezpłatne konsultacje, które pomogą określić potrzeby firmy. Kontakt