Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję


Konkurs skierowany do przedsiębiorstw z sektora MŚP, który zachęca do wykorzystania procesu wzorniczego we własnej działalności.


Termin naborów:
Etap I (Audyt wzorniczy) – lipiec-wrzesień 2018
Etap II (Wdrożenie innowacji produktowej jako rezultatu z Etapu I) – 30.05.2018 - 31.05.2019


Wnioskodawca:
Sektor MŚP


Maksymalny poziom dofinansowania:
Etap I - do 100 000 PLN
Etap II - do 3 000 000 PLN


Maksymalna intensywność wsparcia:
Etap I - do 85%
Etap II - do 70%


Koszty kwalifikowalne:

- usługi doradcze
- zakup maszyn i urządzeń
- zakup wartości niematerialnych i prawnychSkontaktuj się z nami aby uzyskać informację co do możliwości uzyskania dotacji z powyższego konkursu.