Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 2.3.2 Bony na innowacje MŚP


Konkurs skierowany do przedsiębiorstw z sektora MŚP, chcących nawiązać współpracę z jednostką naukową z określonej dziedziny gospodarczej. Projekt polega na opracowaniu przez jednostkę naukową  nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.


Termin naboru:
I nabór: 08.06.2017 - 08.02.2018
II nabór: 22.03.2018 - 22.11.2018


Wnioskodawca:
Sektor MŚP


Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
60 000 PLN


Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowalnych:

400 000 PLN


Maksymalna intensywność wsparcia:
85%


Przeznaczenie dotacji / koszty kwalifikowalne:

Opracowania nowego produktu lub projektu wzorniczego lub nowej technologii produkcji lub ulepszeniu wyrobu/technologii produkcji, przez jednostkę naukową (np: Politechnika) na zlecenie przedsiębiorstwa.Skontaktuj się z nami aby uzyskać informację co do możliwości uzyskania dotacji z powyższego konkursu.