Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 1.1.1 Szybka ścieżka


Konkurs adresowany jest do przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub wyłącznie prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi lub produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej i badawczej.


Termin naborów:
I nabór: 01.03.2018 – 30.05.2018 (MŚP)
II nabór: 01.03.2018 – 29.06.2018 (duże firmy)
III nabór: 16.08.2018 - 14.12.2018 (MŚP)
IV nabór: 03.09.2018 - 30.09.2018 (duże firmy)

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
2 000 000 PLN - dla sektora MŚP
12 000 000 PLN - dla dużych przedsiębiorstw


Maksymalna wielkość dofinansowania:

20 000 000 EUR


Maksymalna intensywność wsparcia:
dla Badań przemysłowych:
   - 80% dla mikro/małych przedsiębiorstw
   - 75% dla średnich przedsiębiorstw
   - 65% dla dużych przedsiębiorstw

dla Prac rozwojowych:
   - 60% dla mikro/małych przedsiębiorstw
   - 50% dla średnich przedsiębiorstw
   - 40% dla dużych przedsiębiorstw


Koszty kwalifikowalne:

- Koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu
- Koszt aparatury badawczo-naukowej
- Koszt budynków i gruntów w zakresie i przez okres trwania projektu
- Koszt podwykonawstwa części zadań projektowych wykonanych przez jednostkę naukową
- Koszty operacyjne tj. koszty materiałów, aparatury laboratoryjnej, środki eksploatacyjne
- Koszty pośrednie

Skontaktuj się z nami aby uzyskać informację co do możliwości uzyskania dotacji z powyższego konkursu.