Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw


W ramach działania przewidziane jest wsparcie na tworzenia centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz rozwój ich poprzez samodzielną działalność badawczo-rozwojową poparta współpracą z jednostką naukową.


Termin naborów:
II/III kwartał 2018

Wnioskodawca:
Sektor MŚP oraz duże przedsiębiorstwa


Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
2 000 000 PLN


Maksymalna intensywność wsparcia:
do 45% na Prace rozwojowe
do 70% w ramach pomocy regionalnej


Koszty kwalifikowalne:

- Środki trwałe - zakup maszyn, urządzeń
- Zakup aparatury badawczej
- Zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowanie, systemy B2B itp.
- Budowa i rozbudowa
- Prace rozwojowe

Skontaktuj się z nami aby uzyskać informację co do możliwości uzyskania dotacji z powyższego konkursu.