Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

 

Dofinansowaniu mogą otrzymać przedsiębiorcy na projekty dotyczące uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej.

 

Wnioskodawca:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa


Termin naborów:
06.03.2018 – 29.11.2018 (comiesięczna ocena złożonych wniosków)


Minimalna wartość projektu:
10 000 PLN


Maksymalna wielkość projektu:

1 000 000 PLN


Maksymalna intensywność wsparcia:
50%
 
Koszty kwalifikowalne:
a. opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego
b. pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika
c. pokrycie kosztów tłumaczenia
d. pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania
e. pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego


Skontaktuj się z nami aby uzyskać informację co do możliwości uzyskania dotacji z powyższego konkursu.