Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2.1 Badanie na rynek

Konkurs dla projektów wdrożeniowych (inwestycyjnych)
Konkurs dotyczy wdrożenia przez przedsiębiorcę innowacyjnego produktu na rynek, gdzie przeprowadzone wcześniej badania własne lub zlecone, zostały poparte zgłoszeniem ochrony własności przemysłowej.


Termin naboru:
I nabór: 05.09.2017 – 28.02.2018
II nabór: 20.03.2018 – 05.12.2018


Wnioskodawca:
Sektor MŚP


Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
5 000 000 PLN - przedsiębiorstwa mikro i małe
10 000 000 PLN - przedsiębiorstwa średnie


Maksymalna wielkość dofinansowania:

20 000 000 PLN


Maksymalna intensywność wsparcia:
do 70%


Koszty kwalifikowalne:

- Środki trwałe - zakup maszyn, urządzeń
- Zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowanie, systemy B2B itp.
- Koszt doradztwa
- Koszt nieruchomości niezabudowanej, nabycie lub wytworzenie nieruchomości zabudowanej wraz z zakupem robot budowlanych i materiałów – do 20% kosztów kwalifikowalnych
- Eksperymentalne prace rozwojoweSkontaktuj się z nami aby uzyskać informację co do możliwości uzyskania dotacji z powyższego konkursu.