Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Przedstawiamy zakres najważniejszych konkursów dotacyjnych dla przedsiębiorstw, z poziomu krajowego i regionalnego. Poniższy zakres nie wyczerpuje ilości działań którymi możemy się podjąć. Najważniejsza jest wykonana przez nasz zespół pierwsza weryfikacja możliwości dotacyjnych pomysłu inwestycyjnego, a następnie dopasowanie do określonego działania dotacyjnego, z którego pozyskanie dotacji będzie najbardziej prawdopodobne.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
[projekty inwestycyjne]

 

 

 

 

 

 

 

[projekty badawczo-rozwojowe]

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA
[projekty inwestycyjne]

 

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

[projekty badawczo-rozwojowe]